GEDRAGSREGELS


Om er voor te zorgen dat iedereen met plezier Park Hilaria bezoekt, gelden er enkele gedragsregels op het terrein. Bij overtreding van de gedragsregels kan de toegang tot Park Hilaria ontzegd worden. Op het terrein worden cameraopnames gemaakt.

1. Het is verboden om:
       - de orde te verstoren en de gedragsregels te overtreden;
       - zich met (brom)fietsen of voertuigen op het terrein te begeven en te bevinden;
       - op het terrein goederen te verhandelen zonder uitdrukkelijke toestemming van Park Hilaria;
       - zonder toestemming van Park Hilaria op- en rondom het terrein promotionele activiteiten te verrichten.
2. Ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.
3. We houden Park Hilaria samen schoon.
4. Het verblijf op Park Hilaria is geheel op eigen risico.

En natuurlijk:

6. Herhalingsbezoek wordt op prijs gesteld.
7. Geniet met volle teugen op Park Hilaria!